חברת מאיר שמה בראש מעיניה את הבטיחות שלך.
קריאת חוזרת הינה פנייה יזומה של יצרן הרכב אל בעלי הרכב.
הפנייה מתבצעת לשם ביצוע בדיקה, פעולה מונעת או תיקון מונע ברכב.

מדיניות פרטיות

רקע


חברת “מאיר” חברה למכוניות ומשאיות בע”מ (להלן “החברה”) מודה לך על העניין שגילית במוצריה ועל ביקורך באתר האינטרנט שלה. פרטיותך חשובה לנו ואנו רוצים שתרגיש בנוח לבקר באתרי הרשת שלנו. השמירה על פרטיותך במהלך עיבוד נתוניך האישיים היא סוגיה חשובה ואנו מקדישים לה תשומת לב מיוחדת במהלך פעילותינו העסקיות. נתונים אישיים הנאספים במהלך הביקורים באתרי הרשת שלנו מעובדים על ידינו בהתאם להוראות החוקיות החלות במדינות בהן מופעלים האתרים. בנוסף, מדיניות הגנת המידע שלנו עולה בקנה אחד עם כללי ההתנהגות החלים בחברה. עם זאת, אתרי הרשת של החברה עשויים לכלול קישוריות לאתרי רשת אחרים, אשר אינם כפופים להצהרת פרטיות זו. החברה מכבדת את פרטיותך ואת תחומייך האישיים. יודגש, כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך לגלוש באתר.

איסוף ועיבוד של נתונים אישיים


כאשר אתה מבקר באתרי הרשת שלנו, שרת הרשת שלנו שומר באופן אוטומטי את שמו של ספק שירותי האינטרנט שלך, את אתר הרשת ממנו אתה מבקר אותנו, את אתרי הרשת בהם אתה מבקר בפועל וכן את תאריך ביקורך ואת משכו. החברה עושה שימוש ב”קוקיס””כדי לעקוב אחר העדפותיהם של מבקרינו ולשפר את אתרי הרשת שלנו ככל האפשר בהתאם. נתונים אישיים נוספים מאוחסנים אך ורק לפי רצונך, למשל בקשר להרשמה, לסקר, לתחרות או במהלך עריכת הסכם עמך.

שימוש וגילוי נתונים אישיים אודותיך ומטרת השימוש בנתונים אלו


החברה תשתמש בנתוניך האישיים אך ורק לצורך הניהול הטכני של אתרי הרשת שלנו, שירות הלקוחות וניהולם, סקרי מוצר ושיווק, וזאת אך ורק במידה הנדרשת בכל מקרה. אנו נגלה את נתוניך אך ורק לרשויות מדינה, במקרים בהם הדבר נדרש לפי הדין. אנו מחייבים את עובדינו, שליחינו ומפיצנו לשמור על חשאיות ולציית לכללי ההתנהגות של החברה.
העברת מידע לצדדים שלישיים
על אף האמור לעיל, החברה רשאית להעביר לצדדים שלישים את המידע שנאסף אף במקרים הבאים ורק בהם:
א. אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת התהליך;
ב. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;
ג. תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין;
ד. יתקבל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטיך ;
ה. החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו- וכן במקרה בו תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג פעילויות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שמקבל המידע החדש יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

חופש הבחירה


אנו מעוניינים להשתמש בנתוניך כדי להודיע לך על מוצרינו ושירותינו החדשים ובמקרים המתאימים לבקש את חוות דעתך. כמובן, השתתפותך חופשית לחלוטין. באם לא תסכים, אתה חופשי להודיע לנו זאת בכל עת באמצעות מכתב בדואר או במשלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת המסגר 50 ת”א, כתובת דוא”ל: pratiot@mct.co.il או באמצעות פקס: 03-5614230, כך שנוכל למנוע באופן מדויק את השימוש בנתוניך. למידע נוסף, אנא פנה לשירותי האתר.

דיוור ישיר אלקטרוני


אנו מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם באמצעות הדואר האלקטרוני מידע בדבר שירותי החברה, מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך אך ורק באם נתת את הסכמתך המפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ובכך למנוע את המשך קבלת המידע.
החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים והמידע ישמר בידיה ו/או קבוצות בנות ו/או קשורות. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי בלבד על פעילות המשתמשים באתרים.
מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך באופן אישי.

רישום לשירותים


ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים המוצעים באתר, החברה עשויה לבקש ממך מידע אישי הנחוץ במישרין לאספקת שירותים אלו.

חופש המידע והזכות לעיון


על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א -1981, כל אדם זכאי לעיין במידע המוחזק עליו במאגר. על כן, לפי בקשתך בכתב, החברה או מפיציה יודיעו לך באמצעות מכתב אילו נתונים אישיים מאוחסנים אצלנו בהתאם לדין המקומי. באם מידע כאמור אינו מדויק, אנו נתקן או נמחק את המידע לפי בקשתך. למידע נוסף, אנא פנה להנהלת האתר דרך הטופס כאן, או באמצעות משלוח מכתב לכתובת המסגר 50 ת”א, או בדוא”ל: pratiot@mct.co.il או במשלוח פקס ל: 03-5614230.

שינויים במדיניות הפרטיות


בכל מקרה בו תחליט החברה על שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות של הקבוצה הנוגעים להוראות השימוש במידע שמסרת, תפורסם אודות כך הודעה באתר הבית של הקבוצה.

אבטחה


החברה נעזרת באמצעי אבטחה טכניים וארגוניים כדי להגן על המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים. נהלי האבטחה מוגברים בהדרגה במידה שטכנולוגיות חדשות נכנסות לשימוש. על אף האמור, החברה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. במידה ותתעורר כל שאלה ביחס לאבטחת המידע ופרטיות נתוניך האישיים, אנא פנה לשירותי האתר באחת הדרכים המפורטות לעיל.

לוגו
שירות לקוחות "מאיר" 5789*